نمایش: کنفرانس ها و سمینار ها

محورهای تخصصي چهاردهمین کنفرانس بين المللي مدیریت 1- کیفیت، بهره‌وری و تعالی سازمانی مديريت كيفيت فراگير (مفاهیم و ابزارها)، تعالي سازماني، سیستم…
ادامه مطلب

فراخوان همایش www.emapplied.ir همایش ملی پژوهش های کاربردی علوم های فنی مهندسی و مدیریتی در عرصه دانشگاه، صنعت و مدیریت ایران مورد…
ادامه مطلب