دومین همایش بهبود کسب و کار

موضوعات: کنفرانس ها و سمینار ها

تاریخهای مهم:
آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات ۱۳۹۴-۰۴-۰۵
تاریخ اعلام نتیجه داوری چکیده مقالات ۱۳۹۴-۰۴-۲۰
تاریخ شروع ارسال مقالات کامل ۱۳۹۴-۰۴-۲۱
آخرین مهلت ارسال مقالات کامل ۱۳۹۴-۰۵-۱۰
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات ۱۳۹۴-۰۵-۲۰
تاریخ شروع همایش ۱۳۹۴-۰۶-۰۲ ساعت ۰۸:۰۰
تاریخ پایان همایش ۱۳۹۴-۰۶-۰۲ ساعت ۱۸:۳۰
محورهای همایش
ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در اصلاح نظام مجوزدهی
ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در ارتقای کیفیت ارایه خدمات عمومی (کاهش مراحل، هزینه و زمان)
ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی در اجرای قوانین مرتبط با محیط کسب و کار
شناسایی ماهیت و فرآیند فساد اداری و نقش آن در تخریب نهادی و تضعیف محیط کسب و کار کشور
تاثیرکوچک و چابک سازی دولت بر شاخص‌های محیطی کسب و کار
نقش تشکل های بخش خصوصی در بهبود محیط کسب وکار
بررسی نقش بهبود محیط کسب و کار در رشد اقتصادی کشور
تجارب جهانی در بهبود محیط کسب وکار: راهکارها و اولویت‌ها
ارزیابی ظرفیت‌های قانونی کشور در بهبود محیط کسب و کار
ارزیابی کیفیت نهادی در ایران و نقش آن در محیط کسب و کار
ارزیابی کیفیت قوانین و مقررات در ایران و تاثیر آن بر محیط کسب و کار
شناسایی روش‌های ارتقای کیفیت قوانین و مقررات در جهان از جمله ارزیابی اثر قوانین (Regulatory Impact Assessment) و امکان‌سنجی اجرای آن در کشور
جایگاه حقوق مالکیت در ایران و نقش آن در کاهش هزینه های مبادلاتی
ارزیابی فرایند تدوین قوانین و مقررات در ایران و نقش آن در کارایی نهادی و بهبود محیط کسب و کار
مقایسه نظام قانونگذاری و مقررات‌گذاری اقتصادی در ایران و کشورهای جهان
نقش نظام قضایی در بهبود محیط کسب و کار
تجارب کشورهای موفق در زیر ساخت های الکترونیکی کسب و کار و پنجره واحد
ایجاد بستر های مناسب برای استقرار پنجره واحد و ایستگاه‌های واحد خدمات‌‌دهی (One-Stop Shop) و در محیط کسب و کار : الزامات، آسیب شناسی و ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی
بلوغ دولت الکترونیک: فرصتها، چالشها و نقش آن در بهبود محیط کسب و کار و افزایش سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی
وبسایت:http://bei.ut.ac.ir/

پاسخ خود را بگذارید

ایمیل شما به هیچ عنوان در جایی نمایش یا منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما همراه مصمم سپاسگزاریم.