نمایش: اخبار آموزشی

محورهای تخصصي چهاردهمین کنفرانس بين المللي مدیریت 1- کیفیت، بهره‌وری و تعالی سازمانی مديريت كيفيت فراگير (مفاهیم و ابزارها)، تعالي سازماني، سیستم…
ادامه مطلب

شرايط و زمان ثبت نام تكميل ظرفيت آزمونهاي دكتري تخصصي و كارشناسي ارشد و رشته هاي باآزمون دانشگاه آزاد اسلامي ثبت نام…
ادامه مطلب