محورهای تخصصي چهاردهمین کنفرانس بين المللي مدیریت 1- کیفیت، بهره‌وری و تعالی سازمانی مديريت كيفيت فراگير (مفاهیم و ابزارها)، تعالي سازماني، سیستم…
ادامه مطلب