در این مجموعه منابع و مراجع مورد نیاز برای شرکت در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی صنایع(کلیۀ گرایش ها) جمع آوری شده است و دروس آمار و احتمال مهندسی،تحقیق در عملیات 1،تحقیق در عملیات 2،طرح ریزی واحدهای صنعتی،کنترل موجودی 1،کنترل کیفیت آماری،اقتصاد مهندسی، کنترل پروژه،زبان عمومی،زبان تخصصی،ریاضی عمومی 1و2،اصول مدیریت و تئوری سازمان،اقتصاد عمومی 1 و 2 را به طور کامل در بر می گیرد.
همچنین این مجموعه به معرفی آخرین گرایش های مهندسی صنایع ، ضرایب دروس ، تعداد سؤالات هر درس ، مدت زمان آزمون و سایر اطلاعاتی که مورد نیاز شما است پرداخته است و به صورت ویژه ای به مشاوره پیرامون انتخاب گرایش در آزمون کارشناسی ارشد مهندسی صنایع و چگونگی برنامه ریزی برای موفقیت در آزمون کارشناسی ارشد مهندسی صنایع و مقایسۀ ظرفیت دانشگاه های پذیرندۀ دانشجوی کارشناسی ارشد و ارائۀ رتبه های آخرین نفرات قبول شده ، پرداخته است.

منبع : www.amna.us