آخرین مهلت ارسال فایل های نهایی مقالات

موضوعات: اخبار آموزشی,کنفرانس ها و سمینار ها

افرادی که مقاله ی آن ها مورد پذیرش قرار گرفته است و تا کنون نتوانسته اند فایل های pdf و word نهایی خود را ارسال کنند، می توانند تا تاریخ ۹۲/۱۰/۳۰ هم از طریق پنل کاربری خود و هم از طریق جی میلncies2014@gmail.com به دبیرخانه ی کنفرانس ارسال نمایند.
تذکر ۱ : در صورت ارسال از طریق جی میل ،کد مقاله را در عنوان ایمیل درج نمایید.
تذکر ۲ : تاریخ فوق قابل تمدید نمی باشد و پس از این تاریخ فایلی دریافت نخواهد شد

پاسخ خود را بگذارید

ایمیل شما به هیچ عنوان در جایی نمایش یا منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما همراه مصمم سپاسگزاریم.