برنامه زندۀ مشاورۀ کنکور ارشد صنایع و سیستم و بهره وری ۱۳۹۲ «شبکه آموزش»

موضوعات: اخبار آموزشی

برنامه صعود – ویژه آزمون کارشناسی ارشد۹۲ از شبکه آموزش
این برنامه از ساعت ۲۰ الی ۲۱ پخش خواهد شد و حدود ۲۰ دقیقه زمان به رشتۀ مهندسی صنایع تخصیص داده شده است، این مشاوره ها در ۴ جلسه و در روزهای پنج شنبه بوده و هر هفته در این ساعت پخش خواهد شد ، که در ادامه زمانبندی این برنامه ها را مشاهده می کنید:

پنجشنبه ها
جلسه اول:
۹۱/۰۳/۲۵ ساعت ۲۰-۲۱ مشاوره انتخاب کدرشته و گرایش (صنایع، سیستم و بهره وری)
جلسه دوم: ۹۱/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰-۲۱ راهکارهای قبولی، تحلیل تحقیق در عملیات ۱و۲
جلسه سوم: ۹۱/۰۴/۰۸ ساعت ۲۰-۲۱ تحلیل احتمالات و آمار مهندسی
جلسه چهارم: ۹۱/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰-۲۱ تحلیل سایر دروس
در هر جلسه حدود ۲۰ دقیقه وقت برای صنایع اختصاص داده شده است.

تگ ها: ,,,,,,,

تعداد دیدگاه ها: 2

پاسخ خود را بگذارید

ایمیل شما به هیچ عنوان در جایی نمایش یا منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما همراه مصمم سپاسگزاریم.