رتبه و تراز آخرین فرد قبول شده مربوط به آزمون کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه آزاد 91 در برخی از واحدهای دانشگاهی متقاضی رشتۀ مهندسی صنایع گرایش مهندسی صنایع ، پس از تکمیل ظرفیت دوم در نیمسال دوم تحصیلی سال 1391 در تصویر زیر قابل مشاهده است (برای مشاهدۀ تصویر در اندازۀ بزرگتر لطفاً بر روی آن کلیک کنید) :

kaarname-91-arshad-IE-[ieun.ir]

گفتنی است این تصویر مربوط به کارنامۀ یکی از داوطلبین کنکور کارشناسی ارشد مهندسی صنایع پس از تکمیل ظرفیت دوم دانشگاه آزاد می باشد.