کارگاه آموزشی مقاله نویسی دکتر آرش شاهین

موضوعات: آخرین مطالب,رپورتاژ تبلیغاتی

مقاله نویسی دکتر شاهین

سازمان مدیریت صنعتی اصفهان برگزار می نماید

کارگاه آموزشی مقاله نویسی دکتر آرش شاهین

مدت زمان کارگاه: ۸ساعت(دو نیم روز)

مدرس دکتر آرش شاهین(جهت مشاهده رزومه مدرس کلیک فرمایید)

شماره تماس و نحوه ثبت نام: ۳۶۶۳۵۲۶۳ و ۰۹۳۷۱۲۶۱۶۸۱(سرکار خانم محبوب)

محل برگزاری: اصفهان، خیابان مصلی، سازمان مدیریت صنعتی اصفهان

پاسخ خود را بگذارید

ایمیل شما به هیچ عنوان در جایی نمایش یا منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما همراه مصمم سپاسگزاریم.