اعلام اسامی قبولی مصاحبه دکتری ۹۴

موضوعات: اخبار آموزشی

معرفی شدگان چند برابر ظرفیت برای شرکت در مصاحبه تخصصی و بررسی سوابق علمی، آموزشی و پژوهشی حداکثر در پنج کد رشته محل به دانشگاه ها و موسسات عالی معرفی می شوند.

سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: اسامی ۳۰ هزار و ۶۱ نفر از معرفی شدگان چند برابر ظرفیت آزمون دکتری برای شرکت در مصاحبه تخصصی و همچنین بررسی سوابق علمی و پژوهشی اعلام می‌شود.

حسین توکلی : اسامی این افراد ازطریق پایگاه اینترنتی سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org منتشر می شود.

وی گفت: ۱۲ هزار و ۲۳۸ نفر از معرفی شدگان زن و ۱۷ هزار و ۸۲۳ نفر مرد هستند.

سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: ‌این افراد بر اساس جدول زمان بندی که در پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش قرار داده می شود باید همراه با مدارک برای شرکت در مصاحبه تخصصی و سایر مراحل گزینش به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مراجعه کند.

پاسخ خود را بگذارید

ایمیل شما به هیچ عنوان در جایی نمایش یا منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما همراه مصمم سپاسگزاریم.