کاهش شمار واحدهای دانشگاه آزاد

موضوعات: اخبار آموزشی

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در جلسه هیئت رئیسه این دانشگاه با تاکید بر بهبود روش ها و افزایش بهره وری در دانشگاه آزاد اسلامی تاکید کرد: کلیه معاونت های دانشگاه برای بهبود روش ها فرآیندها و سیستم ها با هدف حداکثر بهره وری و کاهش بوروکراسی و افزایش سرعت اداری یک تفکر برنامه ریزی شده را در سرلوحه کار خود قرار دهند.
دکتر میرزاده در صد و دوازدهمین جلسه هیات رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی با تاکید بر اینکه هر معاونتی باید برای بهبود روش‌ها، فرآیندها و سیستم ها و حداکثر بهره وری و کاهش بوروکراسی یک تفکر سیستماتیک را در سر لوحه کار خود قرار دهد، گفت: اگر به اینصورت عمل نکنیم دچار روزمرگی خواهیم شد که خطر بسیار بزرگی است.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خاطر نشان کرد باید غیر از امور اجرایی که به عهده تمامی معاونت هاست یک تفکر برنامه ریزی شده درازمدت و آینده پژوهانه در حوزه معاونت ها شکل گیرد.
میرزاده با تاکید بر اینکه مجموعه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی ظرف یک سال و نیم گذشته زمینه ساز یک تحول و موفقیت بوده است، اظهار کرد باید در کنار فعالیت های روزمره برنامه ریزی لازم در خصوص فرآیندها با تفکر آینده نگرانه برای بهبود روش ها داشته باشیم.
وی با تاکید بر تقویت میزان ارتباط بین معاونت‌ها و ریاست دانشگاه گفت در تمامی سازمان ها همه معاونت ها علاوه بر فعالیت های خود باید در جهت بهبود روش ها و رفع مشکلات سازمان هماهنگی کامل داشته باشند تا سرعت انجام امور افزایش یابد.

پاسخ خود را بگذارید

ایمیل شما به هیچ عنوان در جایی نمایش یا منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما همراه مصمم سپاسگزاریم.