تصویب ۹۳ رشته محل جدید دانشگاه آزاد در کمیسیون آموزش شورای گسترش آموزش عالی

موضوعات: اخبار آموزشی

رشته محل های جدید دانشگاه آزاد تصویب شد. معاون آموزشی دانشگاه آزاد از تصویب ۹۳ رشته جدید این دانشگاه در کمیسیون آموزش شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم خبر داد.
به نقل از مرکز حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه آزاد ، حسین غریبی معاون آموزشی دانشگاه آزاد گفت: در جلسه کمیسیون آموزش شورای گسترش آموزش عالی برای دانشگاه آزاد در مجموع ۹۳ رشته-محل در مقاطع مختلف به تصویب رسید.
غریبی در تشریح جزئیات مصوبات کمیسیون آموزش شورای گسترش افزود: طبق مصوبه کمیسیون آموزش شورای گسترش ۵ رشته در کاردانی پیوسته، ۱۵ رشته-محل در مقطع کارشناسی ناپیوسته، ۱۴ رشته-محل برای کارشناسی پیوسته، ۵۲ رشته-محل برای مقطع کارشناسی ارشد و ۷ رشته-محل برای مقطع دکتری به تصویب رسید که در مجموع ۹۳ رشته-محل است.
اواخر بهمن امسال نیز این شورا با تاسیس ۱۰۸ رشته دکتری و ۲۴۱ رشته کارشناسی ارشد جدید دانشگاه آزاد اسلامی موافقت کرده بود.

پاسخ خود را بگذارید

ایمیل شما به هیچ عنوان در جایی نمایش یا منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما همراه مصمم سپاسگزاریم.