كارگاه آموزشي سبك نگارش مقالات Emerald توسط دکتر آرش شاهین

موضوعات: آخرین مطالب,دوره های آموزشی,مقالات

maghalenevisi-shahin-emerald

دانشگاه اصفهان برگزار مي كند:

كارگاه آموزشي سبك نگارش مقالات  Emerald

با ارائه گواهي معتبر حضور در كارگاه از طرف مركز آموزش هاي آزاد دانشگاه

مدرس: دكتر آرش شاهين (جهت مشاهده رزومه دکتر آرش شاهین کلیک کنید)

دانشيار دانشگاه اصفهان و دارنده ۴ جايزه از انتشارات بين الملليEmerald

زمان: دوشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۳ از ساعت ۱۳:۳۰  تا  ۱۶:۰۰

مكان: سالن اجتماعات مركز آموزش هاي مجازي دانشگاه اصفهان

 

هزينه و نحوه ثبت نام:

پرداخت هزینه ثبت نام تا تاریخ ۲۵/۹/۹۳ به شماره حساب ۲۱۷۷۲۴۰۲۳۸۰۰۲ بانک ملی به نام درآمدهای اختصاصی دانشگاه اصفهان کد شناسه ۲۲۲۱۴۴ و ارسال تصوير فيش پرداختي به همراه مشخصات شركت كننده و به نشانی الکترونیکی info@qmrg-ui.com. لطفاً اصل فيش پرداختي را در روز برگزاري كارگاه همراه داشته باشيد. هزينه ثبت نام براي دانشجويان و اعضاي هيات علمي دانشگاه اصفهان، ۴۰۰۰۰۰ ریال و برای سایرین ۵۰۰۰۰۰ ریال می باشد.

لطفا براي اطلاعات بيشتر با شماره تلفن ۰۹۳۵۹۴۴۷۸۸۳ یا ۳۷۹۳۲۰۴۰ تماس بگيريد.

bbb

پاسخ خود را بگذارید

ایمیل شما به هیچ عنوان در جایی نمایش یا منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما همراه مصمم سپاسگزاریم.