کارت آزمون کارشناسی ارشد

موضوعات: اخبار آموزشی,اخبار کارشناسی ارشد

کارت ورود به جلسه “کارشناسی ارشد ۹۳ “از ۱۴ بهمن بر روی سایت سازمان سنجش قرار می‌گیرد و جزئیات این آزمون جهت اطلاع داوطلبان از ۶ بهمن از طریق سایت سازمان سنجش اعلام می شود.

دکتر حسین توکلی مشاور عالی سازمان سنجش گفت: آزمون “کارشناسی ارشد ناپیوسته ۹۳″ برای پذیرش دانشجو در ۱۴۲ کد رشته شامل ۵۱ کد رشته علوم انسانی، ۱۶ کد رشته علوم پایه، ۲۹ کد رشته فنی مهندسی، ۲۵ کد رشته کشاورزی، ۱۳ کد رشته هنر و ۸ کد رشته دامپزشکی برگزار می شود و ثبت نام از داوطلبان این کد رشته ها به طور متمرکز و از طریق “سازمان سنجش” انجام گرفته بود.وی گفت: تعداد ۹۵۰ هزار و ۹۴۳ داوطلب در آزمون ارشد ۹۳ در ۱۳۶ کد رشته ثبت نام کردند که ۴۹۳ هزار و ۷۲۲ نفر زن و ۴۵۷ هزار و ۲۱۱نفر مرد هستند به عبارتی دیگر ۵۱/۹۲ درصد زن و ۴۸/۰۸ درصد مرد هستند که آمار داوطلبان ارشد ۹۳ نسبت به ۹۲ ، ۵۴ هزار و ۸۱۸ نفر بیشتر است.

توکلی تصریح کرد: تعداد ۱۱۲ هزار و ۹۳۳ داوطلب در دو کد رشته ثبت نام کردند که اطلاعیه سازمان سنجش درباره تاریخ و نحوه پرینت کارت و برگ راهنما ۶ بهمن ماه بر روی “سایت سازمان سنجش “قرار می گیرد. یک میلیون و ۶۳ هزار و ۸۷۶ کارت صادر شده است .مشاور سازمان سنجش گفت: کارت شرکت در جلسه به همراه برگ راهنما از دوشنبه ۱۴ بهمن بر روی سایت سازمان قرار می گیرد و با توجه به اینکه برای ۱۱۲ هزار و ۹۳۳ داوطلب علاقه من به شرکت در رشته دوم دو کارت صادر شده لذا با توجه به آمار ثبت نام کنندگان جمعا یک میلیون و ۶۳ هزار و ۸۷۶ کارت صادر شده است.وی خاطر نشان کرد: براساس برنامه زمانی پیش بینی شده این آزمون ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ بهمن ۹۲ در ۶۲ شهرستان کشور برگزار می شود.

پاسخ خود را بگذارید

ایمیل شما به هیچ عنوان در جایی نمایش یا منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما همراه مصمم سپاسگزاریم.