ثبت نام دکتری آزاد ۹۳

موضوعات: اخبار آموزشی

دكتر ناصر اقبالي با اعلام اين خبر به روابط عمومي مركز آزمون گفت: داوطلبان دوره دكتري تخصصي (PHD) مي توانند از روز يكشنبه مورخ ۰۱/۱۰/۹۲ با مراجعه به سايت www.azmoon.org نسبت به ثبت نام اينترنتي خود اقدام كنند. اقبالي افزود: اين ثبت نام تا روز يكشنبه مورخ ۰۸/۱۰/۹۲ ادامه خواهد داشت. اقبالي در پاسخ به اين سؤال كه هر داوطلب چند رشته/محل را مي تواند انتخاب كند، گفت: هر داوطلب آزمون دكتري تخصصي دانشگاه آزاد اسلامي مي تواند يك رشته و حداكثر ۵ واحد دانشگاهي را انتخاب كرده و در سايت آن را درج نمايد. وي در مورد حوزه امتحاني داوطلبان گفت: داوطلبان با آزمون مي توانند در صورت تمايل حوزه امتحاني خود را با توجه به نزديكي به محل سكونت خود انتخاب كنند. اين حوزه هاي امتحاني شامل اصفهان(خوراسگان)، تبريز، رشت، ساري، كرمان، مشهد، علوم و تحقيقات خوزستان، تهران، پرديس علوم و تحقيقات سيستان و بلوچستان، شيراز و علوم و تحقيقات كرمانشاه مي باشد. رئيس مركز آزمون درخصوص شرايط ثبت نام بدون آزمون دوره دكتري سال ۹۳ گفت: داوطلبان بايد در علوم انساني حداقل معدل ۱۸ و در ساير رشته ها حداقل ۱۷ و در پايان نامه در كليه رشته ها ۵۰/۱۸ را در مقطع كارشناسي ارشد كسب كرده باشند. وي در ادامه افزود: از تغييرات شرايط ثبت نام بدون آزمون اين است كه هيچ شرط سني براي اين دسته از داوطلبان درنظر گرفته نخواهد شد. دكتر اقبالي تأكيد كرد: داوطلبان مي توانند براي كسب اطلاع از جزئيات شرايط ثبت نام بدون آزمون دوره دكتري به سايت مراجعه كنند. وي درخصوص زمان برگزاري آزمون دوره دكتري گفت: اين آزمون در ۲۴ و ۲۵ بهمن ماه در روزهاي پنج شنبه و جمعه برگزار خواهد شد. رئيس مركز آزمون در پايان توصيه كرد: داوطـلـبان مـي تـواننـد در صـورت مـواجـه شـدن بـا هـر سـؤال يـا ابهـامـي بـه سـايت www.pubr-azmoon.com مراجعه كنند و در قسمت پرسش و پاسخ، سؤال خود را مطرح كنند و يا به آدرس الكترونيكي porsesh@pubr-azmoon.com ايميل خود را ارسال نمايند تا كارشناسان مركز در اسرع وقت به آنها پاسخ گويند.

پاسخ خود را بگذارید

ایمیل شما به هیچ عنوان در جایی نمایش یا منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما همراه مصمم سپاسگزاریم.