تذکر مهم در رابطه با درج نام نویسندگان مقالات ارسالی

موضوعات: آخرین مطالب,اخبار آموزشی,کنفرانس ها و سمینار ها

پژوهشگران محترم توجه داشته باشید که فایل PDF ارسالی شما باید ” فاقد نام نویسنده یا نویسندگان ” باشد.
نام نویسندۀ اول در حین ثبت نام در سایت و نام نویسندگان دیگر زمان ارسال مقاله از طریق فیلد موجود در پنل ثبت نام (در قسمت نام های دیگر ، اسامی نوشته و کلید فشرده شود ) قابل ثبت می باشد.
حداکثر تعداد نویسنده شش نفر می باشد.

پاسخ خود را بگذارید

ایمیل شما به هیچ عنوان در جایی نمایش یا منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما همراه مصمم سپاسگزاریم.