جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد-خانم فریبا امینی

موضوعات: اطلاعیه ها

عنوان :شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر استقرار موفق سیستم مدیریت دانش در سازمان های دولتی با رویکرد MCDM

(مطالعه موردی در سازمان راه و شهرسازی فارس)

پژوهشگر : یوسف علمداری 

استاد راهنما :  دکتر سید مسعود سیدی

استاد مشاور : دکتر رضا انصاری

اساتید داور : دکتر مهدی کرباسیان، دکترسید مهدی همایونی

تاریخ دفاع : ۲۸ خرداد ۱۳۹۲

روز : سه شنبه ساعت ۱۲:۳۰

پاسخ خود را بگذارید

ایمیل شما به هیچ عنوان در جایی نمایش یا منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما همراه مصمم سپاسگزاریم.