دریافت گواهینامه پایان تحصیلات در سامانه خدمات آموزشی

موضوعات: اخبار آموزشی

امانه تایید مدارک دانش آموختگان خدماتی اینترنتی دریافت گواهینامه پایان تحصیلات را در دستور کار قرار داده است.انواع خدمات قابل ارائه در سامانه تایید مدارک شامل دانشنامه، گواهی نامه پایان تحصیلات، ریزنمرات، گواهی اشتغال به تحصیل و رتبه تحصیلی است.
چنانچه متقاضیان مرد متولدین ۵۵ به بعد و خواستار تایید دانشنامه و یا گواهینامه پایان تحصیلات هستند، تصویر مدارک مربوط به وضعیت نظام وظیفه عمومی حتما بررسی می شود.
در صورتی که دانشجو یا دانش آموخته دوره شبانه، آموزش الکترونیکی، بین الملل، فراگیر، نیمه حضوری و غیرانتفاعی و متقاضی تایید ریزنمرات است، لازم است وامهای صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم را تسویه کرده باشد.
در صورتی که متقاضی دانش آموخته دوره روزانه است و تقاضای تایید دانشنامه، گواهی نامه پایان تحصیلات، ریزنمرات و یا رتبه تحصیلی را دارد، باید فرم نحوه انجام تعهد خدمت مقطعی که در دانشگاه تحصیل کرده، تکمیل شود.
اصل نامه سازمان سنجش آموزش کشور ممهور به مهر و امضاء سازمان مذکور مبنی بر قبولی و رتبه دانشگاهی، با مراجعه حضوری به اداره کل دانشجویان داخل تایید می شود.

پاسخ خود را بگذارید

ایمیل شما به هیچ عنوان در جایی نمایش یا منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما همراه مصمم سپاسگزاریم.