دانشجویان کارشناسی مهندسی صنایع-درس کارآموزی – شیرویه زاد

موضوعات: اطلاعیه اساتید

قابل توجه دانشجویان کارشناسی مهندسی صنایع که با اینجانب درس کارآموزی را در ترم دوم سال تحصیلی ۹۲-۹۱ اخذ نموده اند:

جلسه توجیهی کارآموزی روز دوشنبه ۱۳۹۱/۱۲/۷ ساعت ۱۴ می باشد، حضور در این جلسه الزامی است.

شیرویه زاد

پاسخ خود را بگذارید

ایمیل شما به هیچ عنوان در جایی نمایش یا منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما همراه مصمم سپاسگزاریم.