جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد – جناب آقای مهدی مرادی

موضوعات: اطلاعیه اساتید,اطلاعیه ها,دانشجویان‌ کارشناسی ارشد

عنوان : محاسبه فازي قابليت اطمينان سيستم هاي رزرو با رويکرد بيزين

ارائه دهنده :مهدی مرادی

رشته :مهندسی صنایع 
دانشکده : فنی و مهندسی
زمان :۹۱/۶/۱ ساعت ۱۴
مکان :دانشکده فنی ومهندسی
استاد راهنما : جناب آقای دكتر مهدی کرباسیان
استاد مشاور:جناب آقای دكتر آرش شاهین
اساتید داور:جناب آقای دکتر ﺳﻴﺪ ﺍﻛﺒﺮ ﻧﻴﻠﻲ ﭘﻮﺭ ﻁﺒﺎﻁﺒﺎﺋﻲ و جناب آقای دکتر ﺳﻴﺪ ﻣﺠﺘﺒﻲ ﺳﺠﺎﺩﻱ
ناظر جلسه:جناب آقای دکتر هادی شیرویه زاد

پاسخ خود را بگذارید

ایمیل شما به هیچ عنوان در جایی نمایش یا منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما همراه مصمم سپاسگزاریم.