جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد – سرکارخانم طیبه قاسمی لو

موضوعات: اطلاعیه ها,دانشجویان‌ کارشناسی ارشد

عنوان :  تحلیل اثر مدیریت کیفیت فراگیر بر دستیابی به مزیت رقابتی در سازمانهای خدماتی : مطالعه موردی در شرکت کالای پتروشیمی

ارائه دهنده : طیبه قاسمی لو

رشته : مهندسی صنایع
دانشکده : فنی و مهندسی
زمان : ۹۱/۶/۲ ساعت ۱۲
مکان : دانشکده فنی و مهندسی

استاد راهنما : دکتر فتاح میکائیلی
استاد مشاور: دکتر مهدی کرباسیان

پاسخ خود را بگذارید

ایمیل شما به هیچ عنوان در جایی نمایش یا منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما همراه مصمم سپاسگزاریم.