برنامه آموزشی و سرفصل دروس دورۀ کارشناسی مهندسی صنایع

موضوعات: آخرین مطالب,مهندسی صنایع,یادداشت

برنامه آموزشی و سرفصل دروس دورۀ کارشناسی مهندسی صنایع مطابق آخرین تغییرات و برگرفته از مصوبات هفتصد و نوزدهمین جلسه شورای برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری مورخ ۸۸/۲/۲۶ را در ادامه دریافت نمایید.

در این مجموعه منابع و سرفصل دروس و برنامۀ آموزشی که استادان و دانشجویان کارشناسی مهندسی صنایع باید براساس آن عمل کنند ، آمده است.

تگ ها:

پاسخ خود را بگذارید

ایمیل شما به هیچ عنوان در جایی نمایش یا منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما همراه مصمم سپاسگزاریم.