آشنایی با مهندسی صنایع

این مجموعه، به ارائۀ مطالبی جامع و کامل پیرامون مهندسی صنایع پرداخته است و مطالب ارائه شده تحت عناوین زیر می باشد:
۱- تعريف‌شناسي مهندسي صنايع
۲- تاریخچه مهندسی صنایع
۳- مهندسي صنايع درگذر زمان
۴- حوزه‌هاي فعاليت مهندسي صنايع و سيستم‌‌ها
۵- چه كساني جذب اين رشته مي‌شوند؟
۶- ابعاد محوري مورد انتظار از متخصص مهندسي صنايع
۷- زمينه هاي فعاليت مهندسي صنايع
۸- پست‌هاي سازماني مهندسي صنايع
۹- گرايش‌هاي تخصصي مهندسي صنايع
۱۰- زمينه‌هاي فعاليت برای دانش آموختگان دوره كارشناسي ارشد مديريت صنايع
۱۱- برخي از زمينه هاي كاري مشخص مهندسي صنايع در بازار كسب و كار برای مهندس صنایع
۱۲- جايگاه تعالي علمي يا دكتري مهندسي صنايع
۱۳- دانشگاه‌ها، موضوعات پژوهشي و انجمن‌هاي علمي؛
که در ادامه می توانید این کتاب را با فرمت پی دی اف دریافت نمایید.