نمایش: اخبار کارشناسی ارشد

طبق دفترچۀ راهنمای شرکت در آزمون تحصیلات تکمیلی 1394(+دانلود نمایید) که توسط سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است ، تغییراتی مهم در آزمون…
ادامه مطلب

براساس گزارشات واصله در رابطه با شرايط نامساعد جوي در اغلب استانهاي كشور و درخواست داوطلبان و خانواده­ هاي محترم آنان، مسؤولين…
ادامه مطلب