مجله اطمینان -نشریه مدیریت دارایی های فیزیکی، نگهداری و تعمیرات و قابلیت اطمینان- شماره ۱ تا ۳

موضوعات: آخرین مطالب,کتاب و مجله,نگهداری و تعمیرات

نشریه مدیریت دارایی های فیزیکی، نگهداری و تعمیرات و قابلیت اطمینان

این مجموعه، شماره ۱ تا ۳ «مجله اطمینان» -اولین نشریه اختصاصی مدیریت دارایی های فیزیکی، نگهداری و تعمیرات و قابلیت اطمینان- را در برمی گیرد.
برای دریافت اشتراک مجله به آدرس: www.reliatree.com/subscribe مراجعه نمایید و مشترک دریافت رایگان نسخه الکترونیکی این مجله وزین باشید.

 

تگ ها: ,,,,

پاسخ خود را بگذارید

ایمیل شما به هیچ عنوان در جایی نمایش یا منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما همراه مصمم سپاسگزاریم.