بررسی نقش مهندسی صنایع در ایران پسا تحریم

موضوعات: اخبار آموزشی

به نقل از روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛ برگزاری دومین همایش مهندسی صنایع و سیستم های مدیریت با برپایی دو سمینار علمی “ساختار استراتژی” و “نیازهای پژوهشی ایران پساتحریم” و سه کارگاه تخصصی “مالی”، “مدیریت استعداد” و ” توسعه و پیاده سازی کسب و کار ” همراه خواهد بود

براساس برنامه ریزی های صورت گرفته، شرکت کنندگان در کارگاه آموزشی مباحث مالی این همایش با “چگونگی تخصیص منابع در گذر زمان با توجه به عدم قطعیت های موجود” در حوزه های مختلف به منظور گسترش کسب و کارهای خصوصی و دولتی آشنا خواهند شد

مخاطبان این کارگاه، مدیران شرکت ها و بنگاه ها، مشاوران و دانشجویانی هستند که قصد دارند وارد حوزه های مدیریت و مشاوره شوند.

در کارگاه آموزشی مدیریت استعداد نیز که مفهوم جدیدی درعرصه مدیریت است، طرح جذب نیرو نه با سیستم های کمتر هدف گرای گذشته بلکه با سیستمی مبتنی بر هدف مورد بررسی قرار می گیرد به نحوی که از بین نیروهای متقاضی شغل، افراد مبتنی بر استعداد و توانمندی های شخصیتی انتخاب می شوند و با تمرکز بر نقاط مد نظر، توانمندی مورد نیاز تقویت شده و سپس به کار گرفته می شود.

مسئولان واحد جذب شرکت ها و دانشجویانی که قصد دارند پس از اتمام تحصیل وارد بازار کار شوند، مخاطبان این کارگاه آموزشی را تشکیل می دهند.

کارگاه توسعه و پیاده سازی کسب و کار نیز مباحث مربوط به ارائه و اجرای ایده در حوزه کسب و کار را به دانشجویان آموزش خواهد داد.

دومین همایش مهندسی صنایع و سیستم های مدیریت با همکاری انجمن های علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه های صنعتی امیرکبیر و صنعتی شریف تدارک یافته و در روزهای ۱۵ و ۱۶ بهمن ماه امسال به میزبانی دانشگاه صنعتی شریف برگزار خواهد شد

تگ ها:

پاسخ خود را بگذارید

ایمیل شما به هیچ عنوان در جایی نمایش یا منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما همراه مصمم سپاسگزاریم.