شیرویه زاد- کارشناسی ارشد

موضوعات: اطلاعیه اساتید

با سلام

به اطلاع کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد میرساند مهلت ارسال مقالات نهایی دروس تمام شد. ارزشیابی مقالات بر اساس آخرین فایل ارسالی انجام میشود.

با تشکر

پاسخ خود را بگذارید

ایمیل شما به هیچ عنوان در جایی نمایش یا منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما همراه مصمم سپاسگزاریم.