سیستمهای اطلاعاتی- دکتر خوش گفتار

موضوعات: اطلاعیه اساتید

كلاس جبراني درس سيستمهاي اطلاعاتي ويژه دانشجويان كارشناسي ارشد روز چهار شنبه مورخ:۱۱/۱۲/۸۹ ساعت ۱۰:۳۰ الي۱۳ برگزار مي گردد.

پاسخ خود را بگذارید

ایمیل شما به هیچ عنوان در جایی نمایش یا منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما همراه مصمم سپاسگزاریم.