آزمایشگاه اندازه‌گیری دقیق

موضوعات: آخرین مطالب,اطلاعیه اساتید

جلد و برگه اول گزارش‌کار

دانشکده فنی و مهندسی


آزمایشگاه سیستم‌های اندازه‌گیری

استاد آزمایشگاه: دکتر/مهندس…..

کارشناس آزمایشگاه: مهندس ….

عنوان آزمایش

…………………………………………………………مشخصه کلاس ……………. روز…………….. ساعت کلاس ……………….

جلسه انجام آزمایش ………….. تاریخ انجام آزمایش ……….. تاریخ تحویل گزارش …………..

رشته …………………. گرایش …………………….. نیمسال ………………….نام و نام خانوادگی دانشجو: ………………………………………

شماره شناسائی دانشجو: …………………………………………


مقررات آزمایشگاه:

دانشجویان گرامی

جهت انجام آزمایش‌های تعیین شده در طول ترم میبایستی مقررات داخل آزمایشگاه در تمام جلسات حضور شما رعایت شوند.

الف- نکاتی درباره مقررات داخل آزمایشگاه :

۱ – کلیه متعلقات و لوازم شخصی ( بجز قلم و کاغذ جهت یادداشت نمودن نتایج آزمایش ) باید بر روی میز و یا محلی که در جلو درب ورودی آزمایشگاه قرار داده شده است گذاشته شوند و گوشی تلفن خود را موقع ورود به آزمایشگاه خاموش نمائید.

۲ – تمام وسایل آزمایشگاهی بایستی بدقت مورد استفاده قرار گرفته و اگر عیبی در دستگاه مشاهده شد، بلافاصله باید به کارشناس و سرپرست آزمایشگاه گزارش داده شود. ضمناً دانشجو حق ندارد در جلسه آزمایشگاه وسایل و دستگاه‌هایی را که مربوط به آزمایش آن جلسه نیست مورد استفاده قرار دهد.

۳ – وارد کردن خسارت به دستگاه‌های آزمایشگاهی که در اثر بی دقتی دانشجو باشد علاوه بر جبران خسارت از طرف دانشجو سبب کسر نمره کل نیز خواهد شد.

۴ – غیبت موجه و غیرموجه در هر جلسه آزمایشگاه به منزله گرفتن نمره صفر در آن جلسه خواهد بود و در صورت تکرار بیش از ۳جلسه از کل ترم، درس انتخاب شده حذف خواهد گردید.

۵ – شکل‌ها در طرف چپ کشیده شوند و نوشته‌های مربوطه در طرف راست کاغذ آورده شوند.

۶ – هر نفر باید یک گزارش مستقل برای هر آزمایش تحویل دهد.

۷ – گزارش نبایستی بوسیله شخص دیگری نوشته شده و یا از شخص دیگری کپی گردد.

۸ – هر گزارش حداکثر تا جلسه بعدی برای نمره دادن باید تحویل داده شود. به گزارشی که دیرتر تحویل داده شود نمره‌ای تعلق نمی‌گیرد.

ب- نکاتی در نوشتن گزارش‌کار:

۱ – نوشته‌ها باید دارای پشتوانه محکم باشند و دلایل برای نگاشتن هر موضوع کافی باشند و اگر ضرورت ایجاب نماید دلایل همراه نوشته ارائه گردند.

۲ – از تکرار مطالب در جملات جداً خودداری شود.

۳ – در نوشته سعی شود چیزی که قطعیت ندارد بطور قطعی گفته نشود و با احتمال و احتیاط محرز از آن سخن گفته شود.

۴ – در مورد نوشته‌ها و گفته‌های اخذ شده از دیگران، حتماً مرجع یا مراجع در کنار نوشته، داده شوند.

۵ – حتماً در انتخاب سمبل‌ها و خلاصه عبارات، سمبل و اختصارات استاندارد رعایت شود.

۶ – از نوشتن جملات معلوم با مفعول مسقیم خودداری شود.

۷ – در رسم منحنی‌ها از محورهای مناسب ( خطی یا لگاریتمی و یا ترکیبی از این‌ها ) با درجه‌بندی مناسب استفاده شود.

۸– گزارش‌های آزمایشگاه باید روی کاغذ هایی به اندازه cm 7/29*21 (A4) نوشته شوند و جلد مخصوص گزارش روی آنها باشد و موارد قسمت ج-۱ روی آنها آورده شوند.

۹– فونت گزارش‌کار نازنین ۱۴ و فاصله خطوط به اندازه یک خط باشد. حاشیه متون در طرف راست دوسانتی‌متر، در طرف چپ یک ‌سانتی‌متر و از پایین و بالا سه سانتیمتر منظور گردد.

ج – برای نوشتن گزارش کامل نکات زیر باید رعایت گردند:

۱ – جلد گزارش که باید بر روی آن بترتیب از بالا آرم ونام دانشگاه، دانشکده و آزمایشگاه، نام استاد، نام کارشناس آزمایشگاه، عنوان و شماره آزمایش، گروه و تاریخ آزمایش، تاریخ تحویل گزارش آزمایش، رشته و گرایش دانشجو، نام و نام خانوادگی دانشجو و شماره شناسائی دانشجو نوشته شده باشد.

( نمونه‌ای از جلد در اول نوشته آورده شده بود )

در متن گزارش قسمت‌های زیر باید گنجانده شود:

۲ – هدف آزمایش ( Object ): هدف آزمایش عنوان آزمایش را توضیح می‌دهد.

۳ – وسایل آزمایش با قلمرو عملکرد و زینه‌بندی آنها.

۴ – تئوری آزمایش ( Theory ): در این قسمت لازم است که توضیحاتی پیرامون تکنیک‌های استفاده شده در آزمایش، روابط و فرمول‌های ریاضیاتی داده شود. ضمناً در مورد مکانیزم کاری و شکل دستگاه‌ها نیز مطالبی عرضه گردد.

۵ – شرح آزمایش ( Method ): در این قسمت دانشجو بایستی دقیقاً و بطور مختصر و کامل راه انجام آزمایش را شرح داده و شکل‌های لازم را تصویر نماید. جملات گزارش باید به‌صورت سوم شخص و مجهول زمان گذشته نوشته شده باشد، از نوشتن ضمایر “من” ، “ما” و “آنها” خودداری گردد.

۶ – نتایج آزمایش ( Results ): تمام محاسبات در این قسمت انجام گیرند و در صورت لزوم نتایج خام و محاسبات در جداولی به‌طور مرتب یادداشت شده و در جایی که لازم باشد منحنی آنها نیز نمایش داده شود. منحنی باید روی کاغذ میلی‌متری یا در صورت لزوم روی کاغذ میلی‌متری-لگاریتمی یا روی کاغذ تمام لگاریتمی رسم شوند و محورها، معین شده و مقادیر و واحدها مشخص گردند. بهتر است که جهت ترسیم نمودارها و منحنی‌ها از نرم‌افزارهای تجاری متداول استفاده گردد. به‌طور کلی بایستی ورقه منحنی تمام آنچه را که لازم است، نمایان سازد. اندازه‌های انتخابی باید مناسب باشد بطوری که از حداکثر گنجایش صفحه برای رسم منحنی‌ها استفاده شود. همچنین در رسم منحنی‌ها، پیوسته یا عدم پیوسته بودن تغییرات باید کاملاً رعایت شود.

۷ – بحث ( Discussion ): در این قسمت به‌طور واضح مشخص می‌گردد که آیا هدف آزمایش حاصل شده است یا نه؟ و نتایج تئوری و جواب‌های بدست آمده از طریق محاسبه و آزمایش با یکدیگر مقایسه می‌شوند. عوامل و منابع خطا و اشتباهات بایستی شرح داده شده و اشکال وسایل آزمایش و راه‌انجام آزمایش‌های پیشنهادی شرح داده شوند. هنگامی‌که از منبعی در بحث استفاده می‌شود، حتماًّ در موقع بیان، در کنار جملات مربوطه شماره مرجع به‌ترتیب استفاده در متن داده شود.

۸ – نتیجه‌گیری ( Conclusions ): در این قسمت کلیه نتایج حاصله به‌طور خلاصه و تیتروار مرور می‌شوند و پیشنهادات به‌طور مختصر و مفید ارائه می‌گردند.

۹ – منابع مورد استفاده ( References ): لیست مراجع مورد استفاده درتهیه گزارش، تحت همان شماره‌هایی که در متن داده شده‌اند، در این قسمت آورده می‌شوند.

تگ ها:

پاسخ خود را بگذارید

ایمیل شما به هیچ عنوان در جایی نمایش یا منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما همراه مصمم سپاسگزاریم.