جلسه توجیهی کارآموزی-طاهری

موضوعات: اطلاعیه اساتید

قابل توجه کار آموزان ترم جاری

به اطلاع می رساند جلسه توجیهی مورخ  ۸۹/۱۲/۱۷  راس ساعت  ۱۶:۳۰  در دفتر اینجانب تشکیل می گیرد .

حضور کلیه دانشجویانی که این واحد را اخذ نموده اند اجباری بوده و عدم حضور به منزله حذف درس می باشد .

طاهری

پاسخ خود را بگذارید

ایمیل شما به هیچ عنوان در جایی نمایش یا منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما همراه مصمم سپاسگزاریم.