کنفرانس ملی مدیریت ریسک سازمانی

موضوعات: کنفرانس ها و سمینار ها

فراخوان ارسال مقاله

کنفرانس ملی مدیریت ریسک سازمانی

با توجه به اهمیت مباحث مدیریت ریسک سازمانی و نقش تاثیرگزار آن در سازمان ها و همچنین در جهت گردهمایی و تبادل اطلاعات مدیران میانی و ارشد سازمان ها، اساتید، دانشجویان، پژوهشگران و علاقه مندان به مبحث مدیریت ریسک سازمانی در این زمینه کمیته برگزاری با همکاری و حمایت دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و همچنین سازمان ها و نهادهای عمومی کشور اقدام به برگزاری کنفرانس ملی مدیریت ریسک سازمانی نموده است

این کنفرانس با هدف معرفی آخرین مفاهیم، دستاوردها و فنون مدیریت ریسک در سطح جهان، ارائه دستاوردهای پژوهشی محققان و پژوهشگران حوزه مدیریت ریسک سازمانی، ارائه تجارب برتر مدیریت ریسک سازمانی و تبادل دیدگاه­ها و بحث پیرامون موضوعات ارائه شده برگزار می­گردد.

www.ermconf.com

پاسخ خود را بگذارید

ایمیل شما به هیچ عنوان در جایی نمایش یا منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما همراه مصمم سپاسگزاریم.