نتايج اوليه دوره دكتري تخصصي (PHD) روز چهارشنبه اعلام خواهد شد

موضوعات: اخبار آموزشی

نتايج اوليه دوره دكتري تخصصي (PHD) دانشگاه آزاد اسلامي روز چهارشنبه مورخ ۶/۳/۹۴ از ساعت ۱۴:۰۰ اعلام خواهد شد. دكتر علوي فاضل با اعلام اين خبر به روابط عمومي معاونت سنجش و پذيرش گفت: نتايج اوليه دوره هاي بدون آزمون و با آزمون دكتري تخصصي (PHD) چهارشنبه مورخ ۶/۳/۹۴ از ساعت ۱۴:۰۰ اعلام خواهد شد. داوطلبان مي توانند با مراجعه به سايت www.azmoon.com از وضعيت خود مطلع شوند. نتايج اين مرحله براي داوطلبان شركت كننده در آزمون دكتري تخصصي بر مبناي اولويت نمره كتبي داوطلبان اعلام شده است. ۷۵ درصد نمره نهايي داوطلبان را نمره آزمون كتبي و ۲۵ درصد نمره نهايي نيز در مصاحبه علمي مشخص شده و جمع اين دو نمره مبناي پذيرش داوطلبان قرار خواهد گرفت. وي درخصوص زمان دعوت به مصاحبه پذيرفته شدگان گفت: مصاحبه دوره دكتري از نيمه دوم خرداد ماه آغاز خواهد شد كه جدول زمانبندي آن از طريق سايت www.azmoon.net اعلام خواهد شد. معاون سنجش و پذيرش در خصوص تعداد رشته ها گفت: امسال در ۲۱۵ رشته در مقطع دكتري پذيرش صورت خواهد گرفت. علوي فاضل توصيه كرد: درصورتيكه داوطلبان با سوال يا ابهامي مواجه شدند، با مراجعه با سايت www.azmoon.org و ورود به بخش پرسش و پاسخ سوالات خود را مطرح تا كارشناسان به آنها پاسخ دهند. وي در پايان گفت: زمان اعلام نتايج قطعي آزمون دكتري پس از انجام مصاحبه ها در نيمه دوم شهريورماه سال جاري خواهد بود. داوطلبان دعوت شده به مصاحبه علمي لازم است در زمان مقرر كه از طريق سايت www.azmoon.net اعلام خواهد شد با در دست داشتن پايان نامه تحصيلي دوره كارشناسي ارشد، مدارك و سوابق علمي پژوهشي خود شامل: پروژه، مقاله، ترجمه و تأليف در زمينه رشته خود، مدرك زبان، مدرك كارشناسي ارشد، در جلسه مصاحبه شركت كنند

پاسخ خود را بگذارید

ایمیل شما به هیچ عنوان در جایی نمایش یا منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما همراه مصمم سپاسگزاریم.