جلسه توجیهی کارآموزی-صدریان

موضوعات: اطلاعیه اساتید

جلسه توجيهي كار آموزي روز سه شنبه ۹/۱۲/۸۹ ساعت ۱۱ برگزار مي گردد.

با تشكر منوچهر صدريان

پاسخ خود را بگذارید

ایمیل شما به هیچ عنوان در جایی نمایش یا منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما همراه مصمم سپاسگزاریم.