داوطلبان دوره دكتري تخصصي بدون آزمون مي توانند كد رهگيري و شماره پرونده خود را از تلفن گويا دريافت كنند

موضوعات: اخبار آموزشی

دکتر علوی فاضل با اعلام این خبر به روابط عمومی معاونت سنجش و پذیرش گفت: داوطلبان دوره دكتري تخصصي بدون آزمون كه مي بايست اطلاعات مقالات و توليدات علمي خود را براي اين معاونت از طريق سايت www.azmoon.org ارسال كنند، در صورتيكه كد رهگيري يا شماره پرونده خود را در اختيار ندارند، مي توانند با برقراي تماس با شماره ۴۷۴۳ و انتخاب گزينه ۵ كد رهگيري و شماره پرونده خود را از سيستم بطور خودكار دريافت كنند. وي در ادامه افزود: داوطلبان دوره دكتري تخصصي بدون آزمون مي بايست عناوين توليدات علمي خود را منطبق با فرم موجود در سايت تكميل كنند لذا نيازي به ارسال كل متن مقاله نيست. علوي فاضل درخصوص پاسخگويي به داوطلبان خاطرنشان كرد: هدف ما ايجاد شرايطي است كه داوطلبان بتوانند بدون مراجعه يا اتلاف وقت به مطالبات و خواسته هاي خود برسند. معاون سنجش و پذيرش افزود: تقويت روابط عمومي مجازي مي تواند تا حد زيادي سطح و سرعت دسترسي را افزايش داده و اين امر به رضايت داوطلبان منجر خواهد شد. وي در پايان گفت: ما در پي آن هستيم كه در آينده كليه اعلام نتايج داوطلبان را براساس سيستم پاسخگويي تلفن گويا ايجاد كرده تا در صورتيكه داوطلبي امكان دسترسي به اينترنت نداشته باشد بتواند از طريق تلفن از نتايج خود مطلع شود

پاسخ خود را بگذارید

ایمیل شما به هیچ عنوان در جایی نمایش یا منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما همراه مصمم سپاسگزاریم.