دومین دوره همایش ملی پژوهش های مهندسی صنایع

موضوعات: کنفرانس ها و سمینار ها

1111111111111111
دومین دوره همایش ملی پژوهش های مهندسی صنایع برای کلیه دانشجویانی که قصد ارسال مقالات خود را دارند به شرح زیر برگزار می گردد.

تاریخ های مهم
مهلت ارسال مقاله : ۱۸ خرداد ماه ۱۳۹۴
اعلام نتایج داوری : حداکثر ده روز پس از ارسال مقاله
آخرین مهلت ثبت نام : ۲۱ خرداد ماه ۱۳۹۴
محل و زمان برگزاری : تهران ، ۲۷ خرداد ماه ۱۳۹۴ ، دانشگاه شهید بهشتی

وبسایت: http://www.rieem.ir/Index.aspx

پاسخ خود را بگذارید

ایمیل شما به هیچ عنوان در جایی نمایش یا منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما همراه مصمم سپاسگزاریم.