کلاس درس شبیه سازی-مهدوی

موضوعات: اطلاعیه اساتید

دانشجويان عزيز

با سلام

با توجه به حضور اينجانب در كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع در كشور سنگاپور جهت سخنراني و ارائه مقاله، كلاس درس شبيه سازي روز دوشنبه مورخه ۹/۱۲/۸۹ تشكيل نمي گردد.

پيروز باشيد و سربلند

مجتبي مهدوي

پاسخ خود را بگذارید

ایمیل شما به هیچ عنوان در جایی نمایش یا منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما همراه مصمم سپاسگزاریم.