پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان

موضوعات: اخبار آموزشی

پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری برای سال تحصیلی ۹۴-۹۵ منحصرا و به طور مستقیم براساس فراخوان خاص دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی صورت خواهد پذیرفت.
حسین توکلی مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور اظهار کرد: پذیرش متقاضیان برای ورود به مقطع کارشناسی ارشد براساس آیین نامه شماره ۷۷۹۴۸/۲۱ مورخ ۵ مرداد ۹۳ و اصلاحیه مربوط به آن به شماره ۱۱۴۳۴۷/۲۱ مورخ ۳ شهریور ماه ۹۳ و پذیرش متقاضیان برای ورود به مقطع دکتری براساس آیین نامه شماره ۶۷۲۷۲/۲۱ مورخ ۱۸ تیرماه ۹۳ و اصلاحیه مربوط به آن به شماره ۲۳۷۲۰۰/۲۱مورخ ۱۶ اسفند۹۳ و با تایید نهایی سازمان سنجش صورت می پذیرد.
وی افزود: اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور درمورد پذیرش بدون آزمون استعداد های درخشان از بعد از ظهر امروز ۳۰ فرورودین ماه روی سایت سازمان قرار گرفته و در نشریه پیک سنجش روز دوشنبه ۳۱ فروردین ماه منتشر می شود.

پاسخ خود را بگذارید

ایمیل شما به هیچ عنوان در جایی نمایش یا منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما همراه مصمم سپاسگزاریم.