اولین کنفرانس ملی مدیریت راهبردی خدمات

موضوعات: کنفرانس ها و سمینار ها

تاریخ برگزاری همایش :
۱۳۹۴/۰۷/۲۸

آخرین مهلت ارسال اصل مقالات :
۱۳۹۴/۰۴/۳۱

آخرین مهلت ثبت نام در همایش :
۱۳۹۴/۰۶/۱۵
http://cssm.ir/fa/

پاسخ خود را بگذارید

ایمیل شما به هیچ عنوان در جایی نمایش یا منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما همراه مصمم سپاسگزاریم.