انتشار کلید سوالات آزمون دکتری ۹۳ در ۲۵ اسفند ماه

موضوعات: اخبار آموزشی

باشگاه خبرنگاران/ حسين توکلي مشاور عالي سازمان سنجش گفت: بر اساس برنامه زماني پيش بيني شده آزمون دکتري نيمه متمرکز صبح امروز جمعه براي تعداد ۲۰۱ هزار و ۵۶۳ نفر براي پذيرش دانشجو در ۲۵۰ کدرشته و در ۷ گروه آموزشي و در ۵۳ شهرستان کشور برگزار شد.

وي افزود: داوطلبان هر يک از کد رشته هاي امتحاني گروه هاي آموزشي علوم پايه و فني مهندسي در مدت ۱۵۰ دقيقه به سوالات دروس تخصصي مربوطه و ۹۰ دقيقه به سوالات استعداد تحصيلي و زبان انگليسي عمومي پاسخ دادند. همچنين داوطلبان هر يک از کد رشته هاي علوم انساني ، کشاورزي و منابع طبيعي ، هنر و دامپزشکي و زبان در مدت ۱۲۰ دقيقه به سوالات دروس تخصصي مربوطه و ۹۰ دقيقه به سوالات استعداد تحصيلي و زبان انگليسي عمومي پاسخ دادند .

توکلي تصريح کرد: بر اساس گزارشات رسيده از حوزه هاي برگزاري آزمون حاکي از آن است که اين آزمون با نظم و کيفيت مطلوب و امنيت کامل برگزار شده است .

وي با اشاره به اينکه سازمان سنجش در جهت بهبودي و ارتقا کيفيت حوزه ها نياز به نظرات داوطلبان شرکت کننده دارد گفت: اين سازمان از کليه شرکت کنندگان در آزمون دعوت مي کند تا نسبت به تکميل پرسشنامه ارزيابي حوزه خود از امروز تا چهارشنبه ۲۰ اسفند ماه به سايت سازمان مراجعه کنند.

مشاور عالي سازمان سنجش در خصوص کليد سوالات آزمون افزود: سوالات اين آزمون دوشنبه ۱۸ اسفند ماه برروي سايت سازمان قرار داده مي شود و کليد اوليه سوالات نيز ۲۵ اسفند ماه بر روي سايت سازمان سنجش قرار داده مي شود.

پاسخ خود را بگذارید

ایمیل شما به هیچ عنوان در جایی نمایش یا منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما همراه مصمم سپاسگزاریم.