آخرین مهلت ارائه لیست دانشجویان واجد شرایط وام دکترا

موضوعات: اخبار آموزشی

 

صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم آخرین مهلت ارائه لیست دانشجویان واجد شرایط برای دریافت وام دانشجویی دکترا را ۲۰ دی ماه اعلام کرد.

صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم از معاونت‌های دانشجویی دانشگاه‌های کشور خواست تا لیست دانشجویان واجد شرایط برای دریافت وام دانشجویی ویژه دکترا را به این صندوق اعلام کنند.
لیست دانشجویان ‌باید به صورت یک لوح فشرده در قالب فایل Excel حداکثر تا تاریخ ۲۰ دی ۹۳ به صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم ارسال شود.
به گزارش روابط عمومی صندوق رفاه دانشجویان، فرم مربوط به ارسال مشخصات دانشجویان در وبگاه صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم موجود است و معاونت‌های دانشجویی دانشگاه‌ها می‌توانند با مراجعه به این وبگاه این فرم را دریافت کنند.

پاسخ خود را بگذارید

ایمیل شما به هیچ عنوان در جایی نمایش یا منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما همراه مصمم سپاسگزاریم.