طی پیگیری های پی اچ دی آزمون دلیل عدم اعلام تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد اعلام شد

موضوعات: اخبار آموزشی

طی پیگیری های پی اچ دی آزمون در خصوص تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد در مقطع دکتری و کارشناسی ارشد ، دلیل عدم اعلام تکمیل ظرفیت اعلام شد.
علت تاخیر در اعلام تکمیل ظرفیت تا این تاریخ ، عدم آماده بودن دفترچه مرحله سوم تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد عنوان شد.
در خصوص زمان شروع تکمیل ظرفیت نیز اواسط هفته بعد اطلاع رسانی می شود.
به محض کسب اطلاعات دقیقتر از منابع مورد اعتماد ، آن را در همین صفحه منعکس خواهیم کرد.

پاسخ خود را بگذارید

ایمیل شما به هیچ عنوان در جایی نمایش یا منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما همراه مصمم سپاسگزاریم.