تغییرات دفترچه آزمون کارشناسی ارشد مهندسی صنایع سال ۱۳۹۴

موضوعات: اخبار آموزشی,اخبار کارشناسی ارشد,داوطلبان کارشناسی ارشد

post11

به اطلاع داوطلبین محترم متقاضی شرکت در آزمون کارشناسی ارشد می رساند رشته ی مهندسی صنایع در دفترچه راهنمای آزمون کارشناسی ارشد تجمیع گردیده و تبدیل به یک کد(۱۲۵۹) شده است و درس تحقیق در عملیات ۲ برای همه ی گرایش ها دارای ضریب شده است. در ادامه دفترچه راهنمای آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۴ را دریافت نمایید.

پاسخ خود را بگذارید

ایمیل شما به هیچ عنوان در جایی نمایش یا منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما همراه مصمم سپاسگزاریم.