نتایج تکمیل ظرفیت دکتری نیمه متمرکز اعلام شد

موضوعات: اخبار آموزشی

نتایج معرفی شدگان چند برابر ظرفیت آزمون ورودی دکتری (phd) نیمه متمرکز بر روی سایت سازمان سنجش قرار گرفت.
نتایج تکمیل ظرفیت دکتری نیمه متمرکز اعلام شد
به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، نتایج ۳ هزار و ۳۹۴ نفر ( یک هزار و ۱۶۷ زن و ۲ هزار و ۲۲۷ مرد) از معرفی شدگان چند برابر ظرفیت آزمون ورودی دکتری (phd) نیمه متمرکز به همراه کارنامه مربوط بر روی سایت سازمان سنجش قرار گرفت.
مصاحبه معرفی شدگان چند برابر ظرفیت آزمون ورودی دکتری
آن دسته از داوطلبان که در یک یا چند کدرشته محل تحصیلی از رشته امتحانی ذیربط در ردیف معرفی شدگان چند برابر ظرفیت برای شرکت در مصاحبه قرار گرفته‌اند، باید با توجه به نکات اعلام شده مربوط به هر کدرشته محل و همچنین جداول مندرج در اطلاعیه سازمان سنجش با به همراه داشتن مدارک اعلام شده برای شرکت در مصاحبه و سایر مراحل پذیرش به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی مربوط مراجعه کنند.
عدم مراجعه برای مصاحبه و سایر مراحل به منزله انصراف از این مراحل تلقی می‌شود.

پاسخ خود را بگذارید

ایمیل شما به هیچ عنوان در جایی نمایش یا منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما همراه مصمم سپاسگزاریم.