سونامی دکتری در کشور

موضوعات: اخبار آموزشی

 

زمانی که در سال ۹۰ رئیس جمهور وقت تصمیم گرفت یک شبه با یک مصوبه ظرفیت پذیرش دکتری در دانشگاه های دولتی را ۱۰۰ درصد افزایش دهد، جای تعجب نیست که سه سال بعد دانشگاه آزاد هم به تاسی از همین موضوع برای سال ۹۳ ظرفیت پذیرش را دو برابر کند. حال اگر کلاس های دکتری از حداکثر ۷ نفر به کلاس های ۳۰ نفره هم بدل شود، مشکلی پیش نیامده است .
در تیرماه سال ۹۰ محمود احمدی نژاد رئیس جمهور وقت و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی در تصمیمی اعلام کرد ظرفیت پذیرش ۵ هزار و ۶۰۰ نفری به ۱۰ هزار نفر افزایش پیدا کند. این افزایش در آن جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و مقرر شد تعداد ۱۴ هزار نفری که برای مصاحبه دعوت شده بودند به ۲۰ هزار نفر افزایش پیدا کند و در نهایت هم رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرد که قول مساعد برای حمایت دولت از این اقدام را داده است.

پاسخ خود را بگذارید

ایمیل شما به هیچ عنوان در جایی نمایش یا منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما همراه مصمم سپاسگزاریم.