تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد بهمن ماه ( نیمسال دوم سال ۹۳ – ۹۴ ) در هفته آینده اعلام خواهد شد.

موضوعات: اخبار آموزشی

دکتر فاضل گفت: سعی می‌کنیم تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد و تکمیل دکترای تخصصی دانشگاه آزاد نیمسال دوم را هفته آینده اعلام کنیم.
مجتبی علوی فاضل معاون سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد افزود: در حال بررسی‌های کارشناسی هستیم و سعی می‌کنیم تکمیل ظرفیت نیمسال دوم دکتری دانشگاه آزاد را هفته آینده اعلام کنیم.
وی افزود: البته اعلام تکمیل ظرفیت بستگی به ظرفیت‌های موجود دارد که باید بررسی شود و پس از بررسی‌ها می‌توانیم تکمیل ظرفیت را اعلام کنیم.

پاسخ خود را بگذارید

ایمیل شما به هیچ عنوان در جایی نمایش یا منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما همراه مصمم سپاسگزاریم.