کاهش زمان تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی

موضوعات: اخبار آموزشی

معاون آموزشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر از کاهش زمان تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی به ۴ ماه خبر داد و گفت ۸۰ درصد اصلاحات شیوه نامه ارتقای اعضای هیات علمی انجام شده است و پس از تایید نهایی اجرایی خواهد شد.

تعداد اعضای هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر را ۵۰۵ نفر ذکر کرد و افزود: از این تعداد ۱۳۳ نفر پیمانی، ۷۷ نفر رسمی آزمایشی و ۲۹۵ نفر رسمی قطعی هستند.
وی با اشاره به مشکلات موجود در زمینه ارتقا اعضای هیات علمی، خاطر نشان کرد: کم بودن انعطاف شیوع اجرایی کردن آیین نامه در دانشگاه، روند طولانی مدت انجام فرآیند اداری ارتقا و تبدیل وضعیت، عدم وجود دفتر مستقل، سردرگمی اعضای هیات علمی در خصوص آیین نامه های موجود و کاهش انگیزه و بازدهی برخی از اعضای هیات علمی از جمله مشکلات موجود در زمینه ارتقا و تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی است.
معاون آموزشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر از تلاش برای کاهش زمان تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی خبر داد و اضافه کرد: با برنامه ریزی های انجام شده در صورتی که اعضای هیات علمی شرایط لازم را داشته باشند و فرم ها و مستندات خود را به دفاتر دانشکده ها تحویل داده باشند فرآیند تبدیل وضعیت به ۴ ماه کاهش یافته است.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده است در زمینه اصلاحات شیوه نامه ارتقای اعضای هیات علمی گفت: ۸۰ درصد این اصلاحات انجام شده است و در صورت نهایی شدن آن پس از ابلاغ قابل اجرا خواهد بود.
سروش با بیان اینکه برای شفاف سازی سایت دبیرخانه هیات ممیزه راه اندازی شده است، یادآور شد
برای پویایی اعضای هیات علمی معیارهایی چون استاد ممتاز، استاد سرآمد و استاد نمونه در نظر گرفته شده است.

پاسخ خود را بگذارید

ایمیل شما به هیچ عنوان در جایی نمایش یا منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما همراه مصمم سپاسگزاریم.