پذیرش دانشجوی دکتری مهندسی صنایع در دانشگاه فردوسی

موضوعات: اخبار آموزشی,اطلاعیه و اخبار دکتری

 

مدیر گروه مهندسی صنایع دانشگاه فردوسی از پذیرش دانشجو در مقطع دکتری این رشته مهندسی از سال آینده خبر داد.
در ادامه افزود پذیرش ما از مهر ماه سال ۹۴ قطعی خواهد بود؛ با این حال به دنبال این هستیم که بتوانیم برای بهمن ماه امسال نیز دانشجو بپذیریم.
وی ادامه داد این مساله منوط به موافقت دانشگاه است که تا ۱۰ مهر ماه تکلیف آن روشن خواهند شد.
پیرایش خاطرنشان کرد اگر بتوانیم بهمن ماه پذیرش داشته باشیم، ظرفیت دانشگاه یک نفر خواهد بود اما ظرفیت برای پذیرش در مهر ماه سال آینده هنوز مشخص نشده است.
مدیر گروه مهندسی صنایع دانشگاه فردوسی با بیان اینکه «دکتری مهندسی صنایع تنها در حدود ۱۲ دانشگاه کشور ارائه می‌شود» تصریح کرد: علاوه بر این رشته به دنبال ایجاد رشته مهندسی سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی در مقطع کارشناسی ارشد نیز هستیم که برای مجوز آن درخواست داده‌ایم.

پاسخ خود را بگذارید

ایمیل شما به هیچ عنوان در جایی نمایش یا منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما همراه مصمم سپاسگزاریم.