تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد ۹۳ در نیمه دوم مهرماه خواهد یود

موضوعات: اخبار آموزشی

پیرو اطلاعیه مورخ ۳/۶/۹۳ سازمان سنجش درخصوص اعلام نتایج نهائی آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی (دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل) سال ۱۳۹۳، به ‌اطلاع‌ داوطلبان‌ شرکت کننده در آزمون مذکور می‌رساند، ثبت نام براساس اعلام ظرفیت جدید برخی از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و همچنین تکمیل ظرفیت برخی از کدرشته محل های تحصیلی آزمون مذکور که تکمیل نگردیده از تاریخ ۲۷/۷/۹۳ لغایت ۱/۸/۹۳ در پایگاه اطلاع رسانی این سازمان صورت خواهد گرفت . لذا داوطلبانی که در آزمون مذکور ثبت‌نام و شرکت نموده‌اند، می‌توانند براساس ضوابط و شرایط مندرج در دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی (شماره ۲) آزمون فوق و همچنین مندرجات اطلاعیه ای که در تاریخ ۲۷/۷/۹۳ در پایگاه اطلاع رسانی این سازمان و ۲۸/۷/۹۳ در نشریه پیک سنجش درج خواهد شد نسبت به انتخاب رشته اقدام نمایند.

پاسخ خود را بگذارید

ایمیل شما به هیچ عنوان در جایی نمایش یا منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما همراه مصمم سپاسگزاریم.