پذیرفته شدگان بدون آزمون دکتری پیام نور

موضوعات: اخبار آموزشی

دانشگاه پیام نور اسامی پذیرفته شدگان بدون آزمون دکتری را اعلام کرد.
اسامی پذیرفته شدگان دکتری بدون آزمون (آئین نامه استعدادهای درخشان) سال ۱۳۹۳ دانشگاه پیام نور اعلام شد.
دانشگاه پیام نور اسامی ۴۰ نفر از متقاضیان استفاده از سهمیه پذیرش بدون آزمون از طریق آیین نامه استعدادهای درخشان این دانشگاه را به عنوان پذیرفته شدگان سال ۹۳ اعلام کرد.
شروع به تحصیل این افراد از مهر ۹۳ می باشد.
زمان ثبت نام این پذیرفته شدگان در روزهای آینده اعلام می شود.

پاسخ خود را بگذارید

ایمیل شما به هیچ عنوان در جایی نمایش یا منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما همراه مصمم سپاسگزاریم.