امتحانات پايان ترم مقطع کارشناسي ارشد دانشگاه پيام‌نور به صورت کاملا تشريحي

موضوعات: اخبار آموزشی

در صورت موافقت امتحانات پايان ترم مقطع کارشناسي ارشد دانشگاه پيام‌نور به صورت کاملا تشريحي برگزار مي‌شود.

دکتر عليرضا دل‌افکار معاون آموزشي دانشگاه پيام‌نور در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: به منظور افزايش کيفيت آموزشي و سنجش بهتر تحصيلي دانشجويان احتمال دارد در صورت موافقت تمام امتحانات پايان ترم مقطع کار‌شناسي ارشد دانشگاه پيام‌نور به صورت کاملا تشريحي برگزار مي‌شود.

وي گفت: احتمال دارد در صورت موافقت امتحانات نيم‌سال بعدي تحصيلي براي مقطع کار‌شناسي ارشد به صورت تشريحي برگزار شود.

وي ياد‌آور شد: امتحانات پايان ترم دانشجويان پيام‌نور نيز از ۳۰ آذر آغاز و تا ۲۶ دي ماه ادامه مي‌يابد و در اين امتحانات ۸۵۰ هزار دانشجو به صورت کاملا بدون کاغذ در تمام مراکز استان در حال انجام امتحانات به صورت الکترونيکي هستند.

وي تصريح کرد: سعي مي‌شود اين شيوه امتحان به صورت تدريجي براي تمام آزمون‌هاي تستي دانشگاه پيام‌نور اعمال شود.

پاسخ خود را بگذارید

ایمیل شما به هیچ عنوان در جایی نمایش یا منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما همراه مصمم سپاسگزاریم.